महाविद्यालय परिवार

क्रम सं० नाम पद योग्यता विषय फोटो
1 डॉ0 सबिता पाढ़ी प्राचार्या एम0ए0, एम0 फिल0, पीएचडी ------
2 डॉ0 त्रिलोकी नाथ राम एसो0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी मनोविज्ञान
3  डॉ0 सुकृति मिश्रा असि0 प्रो0 एम0ए0 (नेट) पीएचडी अर्थशास्त्र
4 डॉ0 गायत्री माहेश्वरी एसो0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी हिन्दी
5 डॉ0 पंकज कुमार झा एसो0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी इतिहास
6  डॉ0 राजनाथ यादव एसो0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी संस्कृत
7  डॉ0 रीतू खरवार  असि0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी गृहविज्ञान
8  डॉ0 संगीता असि0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी
(नेट) जे आर एफ
समाजशास्त्र
9   डॉ0 पवन गुप्ता  असि0 प्रो0 एम0ए0, एम0 फिल0, पीएचडी राजनीति विज्ञान
10 डॉ0 राज कुमार सिंह  असि0 प्रो0 एम0 फिल0, पीएचडी पुस्तकालय विज्ञान
11 डॉ0 सुनील कुमार पाण्डेय  असि0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी अंग्रेजी
12 रिक्त     शारीरिक शिक्षा  
  कार्यालय        
1 श्री शोभनाथ कार्यालय अधीक्षक  इण्टर  
2 श्री बिनोद कुमार आशुलिपिक स्नातक बी0ए0 (आनर्स)  
3 श्रीमती उर्मिला पाण्डेय कनिष्ठ लिपिक इण्टर  
4 श्री विनय कुमार कनिष्ठ लिपिक स्नातक बी0 ए0  
5 श्री अवधेश झा परिचारक पाॅच  
6 श्री सर्वजीत चैहान परिचारक आठ  
7 राजेन्द्र प्रसाद परिचारक हाईस्कूल  
8 श्री शिवशंकर कुमार परिचारक इण्टर  
9 श्री बुद्धू स्वीपर/चौकीदार कक्षा दो