महाविद्यालय परिवार

क्रम सं० नाम पद योग्यता विषय फोटो
1 रिक्त प्राचार्य   ------  
2  डॉ0 सुकृति मिश्रा एसो0 प्रो0 एम0ए0 (नेट) पीएचडी अर्थशास्त्र
3 डॉ0 गायत्री माहेश्वरी एसो0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी हिन्दी
4 प्रोफेसर (डॉ0) पंकज कुमार झा    एसो0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी इतिहास
5  डॉ0 रीतू खरवार  एसो0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी गृहविज्ञान
6 डॉ0 धीरज कुमार गुप्ता असि0 प्रो0 एम० काम०, पीएचडी वाणिज्य
7  डॉ0 संगीता असि0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी
(नेट) जे आर एफ
समाजशास्त्र
8   डॉ0 पवन गुप्ता  असि0 प्रो0 एम0ए0, एम0 फिल0, पीएचडी राजनीति विज्ञान
9 डा0 आनन्द कुमार त्रिपाठी असिस्टेंट प्रोफेसर एम0ए0, नेट मनोविज्ञान
10 श्री कन्हैया लाल भारती प्रवक्ता एम० लिब०, नेट पुस्तकालय
11 डॉ0 अरविन्द कुमार असि0 प्रो0 एम० पी० एड०, नेट, पीएचडी शारीरिक शिक्षा
12 डॉ0 सुमना मुखर्जी असि0 प्रो0 एम0ए0, नेट, पीएचडी अंग्रेजी
13 श्री दिलशाद अंसारी असि0 प्रो0 एम० कॉम०, नेट कॉमर्स
14 रिक्त प्रवक्ता   संस्कृत  
15 डॉ0 (श्रीमती) अनुराधा पाण्डेय कार्यालय
अधीक्षक
एम0ए0, पीएचडी  
16 श्री बिनोद कुमार आशुलिपिक स्नातक बी0ए0 (आनर्स)  
17 श्री आलोक प्रताप सिंह कनिष्ठ सहायक BCA, MBA  
18 रिक्त प्रयोगशाला सहायक मनोविज्ञान      
19 रिक्त प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान      
20 श्री बुद्धू स्वीपर/चौकीदार कक्षा दो  
21 श्री सर्वजीत चैहान परिचारक आठ  
22 श्री राजेन्द्र प्रसाद परिचारक हाईस्कूल  
23 रिक्त परिचारक      
24 रिक्त परिचारक