महाविद्यालय परिवार

क्रम सं० नाम पद योग्यता विषय फोटो
1 डॉ0 सबिता पाढ़ी प्राचार्या एम0ए0/ एम0 फिल0/ पीएचडी ------
2 डॉ0 त्रिलोकी नाथ राम एसो0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी मनोविज्ञान
3  डॉ0 सुकृति मिश्रा असि0 प्रो0 एम0ए0 (नेट) पीएचडी अर्थशास्त्र
4 डॉ0 गायत्री माहेश्वरी एसो0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी हिन्दी
5 डॉ0 पंकज कुमार झा एसो0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी इतिहास
6  डॉ0 राजनाथ यादव एसो0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी संस्कृत
7  डॉ0 रीतू खरवार  असि0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी गृहविज्ञान
8  डॉ0 संगीता असि0 प्रो0 एम0ए0 पीएचडी
(नेट) जे आर एफ
समाजशास्त्र
9   डॉ0 पवन गुप्ता  असि0 प्रो0 एम0ए0/ एम0 फिल0/ पीएचडी राजनीति विज्ञान
10 रिक्त     शारीरिक शिक्षा  
11 रिक्त     अंग्रेजी  
12 रिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष   लाइब्रेरी  
  कार्यालय        
1 श्री शोभनाथ कार्यालय अधीक्षक  इण्टर  
2 श्री बिनोद कुमार आशुलिपिक स्नातक बी0ए0 (आनर्स)  
3 श्रीमती उर्मिला पाण्डेय कनिष्ठ लिपिक इण्टर  
4 श्री विनय कुमार कनिष्ठ लिपिक स्नातक बी0 ए0  
5 श्री अवधेश झा परिचारक पाॅच  
6 श्री सर्वजीत चैहान परिचारक आठ  
7 राजेन्द्र प्रसाद परिचारक हाईस्कूल  
8 श्री शिवशंकर कुमार परिचारक इण्टर  
9 श्री बुद्धू स्वीपर/चौकीदार कक्षा दो